Fri. Jun 14th, 2024
ejendomsservice

Det har en stor betydning, at etageejendomme og deres gårde fremstår renholdte og velplejede. Det er også vigtigt for beboerne, at de ved hvem de skal henvende sig til, når der opstår akutte problemer.

Det er ikke uden grund, at mange boligforeninger benytter sig af professionel ejendomsservice. Det har nemlig mange fordele. Det er en enkel måde at sørge for, at der bliver sørget for alle de praktiske ting omkring ejendommen.

Hvad indebærer ejendomsservice?

Ejendomsservice benyttes af mange ejer- og andelsboligforeninger og grundejerforeninger. Det kan indebære forskellige ting, alt efter hvad den enkelte boligforening ønsker. Typisk vil det dreje sig om en viceværtfunktion med vedligeholdelse af fællesarealer og eventuelt trappevask. Til en viceværtfunktion hører en fast daglig telefontid, hvor beboere kan henvende sig, samt døgnvagt ved akut opståede situationer.

De opgaver, som boligforeningerne typisk vælger at få udført, er almindelig vedligeholdelse, renholdelse af fællesarealer, græsslåning, hækklipning, trappevask, mindre reparationer og bestilling af håndværkere. Herudover kan der være aftaler om eksempelvis bortskaffelse af storskrald, vinduespudsning og snerydning. Klik her for at få mere information om de mange muligheder for ejendomsservice til din boligforening.

Professionelle viceværter og gårdmænd giver frihed til boligforeningerne

Mange ejendomme i byerne har fået lavet en gårdrenovering og sammenlægning af gårdene. Det er dejligt med en stor fælles gård, og der kommer mere lys og luft. De forskellige boligforeninger, der er fælles om gården, har typisk et fælles gårdlaug. Dette gårdlaug kan ansætte en gårdmand til at tage sig af det daglige vedligehold. Gårdmandsfunktionen kan også kombineres med gartnerservice.

Når man får professionelle viceværter og gårdmænd til at tage sig af de praktiske opgaver, har man som boligforening en større frihed. Man slipper for mange bekymringer i hverdagen. Ejendommen fremstår altid pæn og præsentabel, og man behøver ikke at bekymre sig om alle de småting, der hele tiden skal ordnes.

By admin